Actualitate

Consilierii județeni au hotărât prelungirea contractelor pentru transport public de persoane din ALBA până în 15 martie 2015

Consilierii județeni au aprobat în ședința de miercuri prelungirea până la data de 31 martie 2015 a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai acestui serviciu. Prelungirea era necesară deoarece licențele de traseu și contractele de delegare a gestiunii serviciului își încetează valabilitatea la data de 1 ianuarie 2015 şi este o măsură de urgenţă până la soluţionarea definitivă a procesului în instanţă privind regulamentul de transport.

Potrivit prevederilor art. 17, lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean stabilește traseele principale și secundare și programul de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Drept urmare, Consiliul Județean este responsabil de organizarea serviciului de transport județean, de întocmirea, aprobarea și modificarea programului județean de transport precum și de atribuirea traseelor județene de transport.

Prin încheierea ședinței publice de la data de 15 mai, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013, în contradictoriu cu SC Transgilyen SRL, s-a dispus suspendarea soluționării recursului promovat de Consiliul Județean Alba împotriva soluției de suspendare a efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 197/2012, până la soluționarea definitivă a Dosarului nr. 290/33/2014, promovat de SC Transgilyen SRL împotriva O.M.A.I./M.T.I. nr 240/1614/2012.

ndițiile în care dosarul se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în faza premergătoare acordării termenului de judecată, iar Programul de transport public județean 2008 – 2013, prelungit prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013 și nr. 105/2014, licențele de traseu și contractele de delegare a gestiunii serviciului își încetează valabilitatea la data de 1 ianuarie 2015, este necesară o nouă prelungire a valabilității acestora, până la data de 31 martie 2015, prin aplicarea prevederilor art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1169/69 și nr. 1170/70 ale Consiliului, se arată în documentaţia de proiect.