Noutati

Municipiul Câmpia Turzii: Bugetul pe 2017 este estimat la 48.712.000 lei

Administrația locală din Câmpia Turzii estimează că în anul 2017 bugetul de venituri și cheltuieli se va cifra la valoarea de 48.712.000 lei, în creștere cu circa 6.500.000 de lei comparativ cu bugetul realizat la 31.12.2017, care s-a ridicat la 42.096.820 lei și cu circa 3.000.000 de lei mai mult decât bugetul estimat la începutul anului 2016. Surprinzător, dacă ne raportăm la faptul că impozitele locale au scăzut, în mare parte, după zonarea localității.

 

În ceea ce privește partea de venituri, comparativ cu 2016 este estimată o scădere a veniturilor din impozitele și taxele pe proprietate (total venituri: 4.635.000 lei, în timp ce la începutul anului 2016 se estimau 5.600.000 lei), însă apare o creștere la sumele defalcate din TVA, cu circa 2.000.000 de lei (total venituri: 20.559.000 lei).

În privința cheltuielilor, cresc cheltuielile la Autorități Publice, de la 6.625.360 lei realizat în 2016, la 8.821.000 prognozat pentru 2017. La capitolul Ordine publică bugetul s-a dublat în 2017, comparativ cu cel din 2016, ajungând la 570.000 lei. Creșteri ale cheltuielilor mai sunt estimate la Învățământ, respectiv Asigurări și Asistență Socială.

În schimb, scade bugetul la Sănătate (1.044.000 lei alocați în 2017, după ce în 2016 au fost alocați/cheltuiți 1.257.760 lei), dar și la Protecția Mediului. O situație delicată apare la capitolul Transporturi subcapitolul Străzi, unde este estimat un buget de 1.500.000 de lei, în condițiile în care în 2016 s-au cheltuit 1.786.490 lei, iar la începutul anului erau estimate cheltuieli de 2.833.830 lei.

Din bugetul total de 48.712.000 lei, 42.666.000 lei sunt pentru secțiunea de funcționare, iar 2.446.000 pentru secșiunea de dezvoltare, la care se propune suplimentarea cu excedentul anului 2016, respectiv suma de 3.600.000 lei, ajungându-se la un total al bugetului pentru dezvoltare de 6.046.000 lei.

”Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 15.03.2017.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mailprimaria@campiaturzii.ro, au precizat oficialii administrației locale.