Politică

Marți, ședință la Consiliul Local Mediaș – Douăzeci și nouă de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali din Mediaș se întrunesc în ședință ordinară, marți, 25 februarie 2020, pe ordinea de zi aflându-se 29 de proiecte de hotărâre.

Aleșii locali medieșeni vor decide, printre altele, asupra aprobării reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2020 – 2021, dar și asupra cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2020.

De asemenea, consilierii locali vor decide aprobarea listei de priorități pe anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș din această lună va avea loc marți, 25 februarie, de la ora 16, în Sala de Ședințe „Daniel Thellmann“ a Primăriei Mediaș.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Mediaş la data de 31.12.2019.
 3. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 la S.C. Piaţa Prim–Com S.A. Mediaș.
 4. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 la S.C. Meditur S.A. Mediaș.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.03.2020.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. Pinului.
 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr. 10389/2005 și nr. 56/2008, încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș.
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2019-comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru locuințele situate în municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL, situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4, sc. B, ap. 20 .
 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu situată pe str. George Enescu nr.10 et. 1 ap.4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Mediaș nr. 367/2019 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și modificarea unor contracte de administrare încheiate cu unități de învățământ din Municipiul Mediaș.
 13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în municipiul Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 2A și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini  80 de ani de viață în perioada 01.01.2020–30.06.2020
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, rămasă liberă, situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 3 et. 2 ap. 37 domnului Mărginean Adrian.
 17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL Mediaș nr. 17/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2020.
 18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 cu destinația de „Complex se servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile”, Asociației Phoenix-Speranța în vederea desfășurării de activități specifice acesteia.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2020 al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret.
 20. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri privind serviciile  de gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv deratizare și dezinsecție.
 21. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației datorate de către municipiul Mediaș, Asociației Județene de Turism Sibiu, pentru anul 2020.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor de retur care fac obiectul contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012, aprobat prin HCL nr. 202/2019.
 23. Proiect de hotărâre aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2020 – 2021.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2020.
 25. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință și anexe, împrejmuire, branșamente utilități” str. Michael Ambrosi f.n.
 26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință, împrejmuire, branșamente utilități” str. Wewern f.n.
 27. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire spălătorie  auto și vulcanizare” str. Baznei f.n.
 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală prestări servicii, birouri, sediu firmă, compartimentare, depozitare agregate, parc auto, împrejmuire teren” str. Titus Andronic nr. 19  și aprobarea documentației de urbanism.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ ” Construire locuințe” Articol cu 201 citiri unice. Distribuit de 11 cititori.